share on facebook
tweet
share on google plus

puppies for sale

 

Contact Woefkesranch International

 

WOEFKESRANCH International
B.V.B.A. Verschueren-Dyck
BTW BE 0436 258 191
Erk.N°HK 1510 1339

Marleen en Erik Verschueren
Slameuterstraat 29
2580 Putte
Belgium
Tel: +32 (0)15 75 59 42
Fax:+32 (0)15 75 82 67

E-mail

 

woefkesranch